Blog

Profesjonalny wzór CV: Kontroler Finansowy

avatar

Coraz więcej dużych firm decyduje się na zatrudnienie kontrolera finansowego.

Dzieje się tak ze względu na fakt, iż odpowiednia kontrola finansów może w decydujący sposób poprawić funkcjonowanie firmy.

Dane statystyczne

Źródło: wynagrodzenia.pl/kontroler-finansowy

Obecnie większą wagę przywiązuje się również do danych na temat przepływów środków finansowych.

Dokładne analizy mogą pokazać pojawiające się problemy i pomóc w ich rozwiązaniu.

To właśnie zadanie dla Kontrolera Finansowego, aby wspierać Zarząd firmy poprzez dostarczanie właściwych informacji na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Warto podkreślić, że zadaniem kontrolera jest analiza wszystkich procesów, nie tylko związanych bezpośrednio z finansami tj. np. zakupów i sprzedaży.

W tym artykule:

  • Poznasz wskazówki jak przygotować CV dla Kontrolera Finansowego
  • Przedstawimy najważniejsze umiejętności i kompetencje z przykładowego CV Kontrolera Finansowego
  • Dowiesz się jak napisać podsumowanie zawodowe oraz jakie dodatkowe informacje warto zawrzeć w CV Kontrolera Finansowego

Kontroler finansowy

Chcesz zaoszczędzić czas? Przygotujemy dla Ciebie profesjonalne CV z odpowiednio dobranymi umiejętnościami. Zapoznaj się z naszą ofertą!

Zobacz również jak przygotować CV na innych stanowiskach z branży finansów

CV Główny Księgowy

CV Dyrektor Finansowy

CV Analityk Finansowy 

Zanim omówimy szczegółowo każdą sekcję, która powinna znaleźć się w CV Kontrolera Finansowego, warto zacząć od kilku podstawowych informacji:

  • Wszystkie informacje umieszczone w CV powinny zmieścić się na jednej stronie (wyjątkiem są sytuacje, gdy posiadasz bogate doświadczenie zawodowe)
  • Zadbaj o to, aby CV było napisane czytelną czcionką
  • Po zakończeniu koniecznie sprawdź błędy ortograficzne oraz interpunkcję
  • W sekcji z danymi osobowymi umieść aktualny adres e-mail i numer telefonu
  • Jeśli posiadasz profil LinkedIn – dodaj link

Podsumowanie zawodowe

Przygotowując CV dla Kontrolera Finansowego, należy pamiętać o napisaniu krótkiego, lecz bogatego w treści podsumowania zawodowego.

Powinno ono znaleźć się w nagłówku strony jako wydzielona sekcja.

W treści podsumowania, umieszczamy skrótowo informacje o doświadczeniu zawodowym, kluczowych osiągnięciach i ważnych cechach osobowych.

Poniżej przykładowe podsumowanie dla Kontrolera Finansowego:

Dobrze skontruowane podsumowanie zawodowe

Źle skonstruowane podsumowanie zawodowe

Podsumowanie najlepiej napisać w pierwszej osobie liczby pojedynczej, aby podkreślić swoją osobę i przedstawić kandydaturę.

Kompetencje i umiejętności

Aplikujący kandydat powinien wykazywać się nie tylko świetną znajomością finansów, ale również rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi oraz tzw. świadomością biznesową, gdyż zarówno procesy wewnętrzne w firmie, jak również zmiany na rynku, istotnie wpływają na finanse.

motto biznesowe

Szczególnie ważne będą zdolności analityczne i numeryczne oraz zaawansowana znajomość arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i systemów ERP, w zależności od wymagań konkretnej firmy.

Oto najczęściej umieszczane umiejętności w CV Kontrolera Finansowego:

Umiejętności kontrolera finansowego

Kontroler finansowy musi być zdolny do pracy w zespole i pod presją czasu.

Przy tworzeniu CV można kierować się wymaganiami pracodawcy, które umieszczone są w każdej ofercie pracy.
Przed przystąpieniem do rekrutacji przygotuj kilka ofert pracy i przeanalizuj jakie cechy wymienia rekruter.

Cv kontroler finansowy

Osiągnięcia zawodowe

Zakres obowiązków kontrolera finansowego często wykracza poza obszar związany z rachunkowością zarządczą.

W różnych przedsiębiorstwach obowiązki kontrolera mogą się od siebie różnić ze względu na to, że powierzone zadania są dostosowywane adekwatnie do wielkości firmy, struktury organizacyjnej, wielkości obrotów, a także celów biznesowych.

Dobrze skonstruowane osiągnięcia w CV

Źle skontruowane osiągniecia w CV

Jeśli posiadasz bogate doświadczenie na stanowisku kontrolera przeanalizuj, czy zakres obowiązków na tych stanowiskach był zbliżony, czy nie.

Przedstawiając doświadczenie zawodowe zwróć uwagę na zastosowanie zasady odwrotnej chronologii.

Najpierw umieszcza się stanowisko obecne lub ostatnie, później kolejno starsze.

Jeśli z każdym kolejnym stanowiskiem wiąże się inny zakres obowiązków oraz często konkretne osiągnięcia, warto opisać każde miejsce pracy osobno.

Osiągnięcia

W opisie osiągnięć Kontrolera Finansowego umieszcza się najczęściej np. zastosowanie konkretnych działań usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa, utworzenie komórki controllingu w firmie czy wprowadzeniu udogodnień technologicznych.

Wykształcenie

Zasadę odwrotnej chronologii stosuje się również w sekcji wykształcenie.

Kontroler Finansowy to zazwyczaj absolwent studiów finansowych, ekonomicznych lub matematycznych/statystycznych.

Dobrze skonstruowane wykształcenie w cv

Oprócz wiedzy nt.finansów, kontroler powinien również orientować się w aspekcie biznesowym.

Kontroler często pełni funkcję Doradcy Zarządu firmy, stąd znajomość modeli i rozwiązań biznesowych będzie pomocna.

źle skonstruowane wyształcenie w CV

Zawód kontrolera finansowego wiąże się z nieustanną nauką i poszerzaniem wiedzy w zakresie m.in. prawa finansowego, finansów i rachunkowości oraz świadomości biznesowej, dlatego kandydaci na to stanowisko muszą posiadać również motywację i chęć do nieustannego dokształcania i doszkalania się.

Wśród szkoleń najczęściej wymienianych w CV Kontrolera Finansowego znajdziemy ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), ACMA (The Association of Chartered Certified Accountants oraz CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants), a także CPA (Certified Public Accountant).

Należą one do najbardziej cenionych w międzynarodowym środowisku biznesowym i zwiększają wartość kandydatów na rynku pracy – zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Pozwalają zdobyć nie tylko specjalistyczną wiedzę z finansów i rachunkowości, ale także umiejętności w zakresie organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania.

Kontroler finansowy

Zamów profesjonalne CV !

avatar
Anna Mikulska
Ekspert kariery, doświadczona Dyrektor Personalna, przeprowadziła ponad 500 projektów rekrutacyjnych. Przygotowuje CV oraz prowadzi symulacje interview. Swoją wiedzą dzieli się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
LinkedIn
Opineo.pl - Słucham swoich klientów