Aktualności

Jak napisać CV żeby znaleźć pracę

avatar

Czy zastanawialiście się ile czasu rekruterzy przeznaczają na pierwszą selekcję nadesłanych aplikacji? Czy jest to kilka, kilkanaście minut a może pół godziny?

Według najnowszych badań portalu Ladders rekruterzy spędzają średnio tylko sześć sekund na tzw. pierwszą selekcję CV, zanim podejmą decyzję czy nadaje się do dalszego czytania czy też jest odrzucone już na wstępie.

Badania polegały na analizie uwagi poświęcanej przez 30 rekruterów na poszczególne części dokumentu z wykorzystaniem metody tzw. eyetrackingu. Zobaczcie zatem na co szczególnie zwracali uwagę rekruterzy. Pola zaznaczone na czerwono pokazują te elementy CV, na których uwaga była skupiona najdłużej, na pola żółte poświęcono mniej czasu a na części białe nie zwrócono uwagi w ogóle.

WAŻNE:
Dokument po lewej zawiera dane w formie opisowej bez wyraźnej struktury i podziału na sekcje, zaś po prawej stronie jest sformatowane wg. obecnie obowiązujących standardów.

Jakie zatem wnioski możemy wyciągnąć z tych analiz, poza dość oczywistym, że nie mamy zbyt wiele czasu aby przyciągnąć uwagę rekrutera?

Pierwszy wniosek – odpowiedni format

CV po prawej stronie tj. odpowiednio sformatowane, z podziałem na sekcje i zwięzłe opisy w punktach, skupia uwagę rekruterów na dłużej. Autor tej aplikacji zaznaczył wyraźnie śródtytuły i streścił wyłącznie najważniejsze aspekty doświadczenia. Celem profesjonalnego CV nie jest „opowiedzenie” życiorysu zawodowego z podaniem wszystkich danych.

Powód ? Wtedy nawet znaczne osiągnięcia zawodowe i atuty mogą zostać pominięte wśród dużej ilości zbędnych szczegółów.

Drugi wniosek – podsumowanie zawodowe

Rekruterzy zaczynają czytanie CV od tzw. podsumowania zawodowego. Kluczowe jest przyciągnięcie uwagi rekrutera już na samym początku CV, aby udowodnić że jeżeli kandydat spełnia główne wymagania stanowiska to warto analizować dalsze części dokumentu, tj. doświadczenie, wykształcenie itd.

Ponadto, dodanie podsumowania zawodowego „szytego na miarę” tworzy wrażenie, że aplikacja nie jest przygotowana „seryjnie” ale specjalnie pod dane ogłoszenia i uwzględnia jego specyficzne wymagania.

Podsumowanie zawodowe, powinno odpowiadać na przynajmniej 3 pytania:

  • Jaki masz zawód i doświadczenie ? Przykład: Menedżer Sprzedaży z 7 – letnim doświadczeniem w branży X/Y
  • Jakie masz kluczowe kompetencje i osiągnięcia ? Przykład: Zarządzanie sprzedażą, motywowanie zespołu i wzrost udziałów rynkowych asortymentu X
  • Jaki jest Twój Obecny Cel zawodowy ? Przykład: Dyrektor Handlowy w firmie z branży farmaceutycznej

Zobacz poniżej przykład CV które otrzymaliśmy od jednego z klientów (po lewej stronie), a następnie przygotowane przez nas Profesjonalne CV (po prawej stronie) . Jak uważasz, które z nich lepiej prezentuje kandydata ?

Trzeci wniosek – przekonujące doświadczenie zawodowe

Widać wyraźnie, że doświadczenie zawodowe jest tą częścią CV na którą rekruterzy poświęcają najwięcej czasu.

Dużym błędem jest wymienianie wszystkich informacji np. 15 pozycji w zakresie obowiązków  i/lub szczegółowy opis stanowiska z przed kilkunastu lat. Umiejętność selekcji kluczowych informacji spośród doświadczeń i umiejętności zgromadzonych często podczas wielu lat kariery zawodowej, odzwierciedla zdolności prezentacji oraz syntezy danych, które są bardzo istotne szczególnie na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich.

Bardzo  dobrym pomysłem jest podzielenie opisu doświadczenia w danej firmie na 3 części:

Zakres odpowiedzialności, Osiągnięcia zawodowe, Projekty.

W sekcji Zakres odpowiedzialności powinny znaleźć się kwestie obejmujące nie więcej 80% obowiązkównie musimy i nie powinniśmy opisywać każdego zadania które wykonywaliśmy w czasie pracy na danym stanowisku np.

  • zarządzanie sprzedażą regionu Mazowsze
  • kierowanie 10-osobowym zespołem
  • budowanie i utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami

W części Osiągnięcia zawodowe najlepiej opisać nasze dokonania mierzalne np.

  • wykonanie budżetu sprzedaży za lata 2015 – 2017 w 110%,
  • zwiększenie udziału w rynku sprzedaży telefonów komórkowych (region Mazowsze) o 20%,
  • wdrożenie systemu obiegu dokumentów redukującego koszty administracyjne o 10%

Kolejnym kluczowym elementem który jednocześnie sprawia że odbiorca łatwiej czyta nasze CV, jest wpisanie najważniejszych projektów w których braliśmy udział.

Podajemy zatem nazwę danego projektu oraz swoją rolę np. Lider wdrożenia systemu ERP.

Najlepiej unikać opisu „brałem udział” gdyż jest on mało konkretny i zazwyczaj wpisują go osoby który praktycznie w danym projekcie nie  pełniły kluczowej roli lub nie potrafią się „sprzedać”.

Czwarty wniosek – właściwe proporcje

Bardzo istotne są też właściwe proporcje w opisywaniu doświadczenia. Zazwyczaj najwięcej miejsca należy poświęcić na stanowiska 1-2 ostatnio zajmowane, a te dawniejsze tj. starsze niż np. 10 lat, opisać w skróconej i syntetycznej formie. W przypadku zainteresowania ze strony Pracodawcy będziemy mieli szanse zaprezentować je ze szczegółami w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Ta sama uwaga dotyczy sekcji Wykształcenie. Często spotykane jest wymienianie szkół średnich jako zdobytej edukacji nawet u kandydatów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Generalnie obowiązuje zasada, że:

w części Wykształcenie wpisuje się szkoły wyższe i studia podyplomowe, MBA itd. Szkoły średnie mogą wymieniać wyłącznie studenci i/lub osoby na początku drogi zawodowej.

Piąty wniosek – tylko konkrety

Kandydaci często traktują CV jako okazję do „opowiedzenia” życiorysu z  podaniem wszystkich najdrobniejszych szczegółów. Uważają, że każdy skrót spowoduje iż opis jest niepełny lub nie charakteryzuje ich specyficznej roli w firmie lub branży.

Czy próbowaliście się postawić się w roli rekrutera który musi szybko podjąć decyzję który z kilkudziesięciu/kilkuset kandydatów przechodzi do kolejnego etapu rekrutacji ? Ponadto powinien to zrobić szybko i zazwyczaj przedstawić menedżerowi danego obszaru kilku kandydatów z konkretną rekomendacją w punktach.

Jaki z tego wniosek ? Najlepiej „pomóc” rekruterowi w tym zadaniu podając w punktach tylko najważniejsze informacje, aby nie zaginęły w powodzi szczegółów i drobiazgów.

Ostatecznie nasuwa się pytanie, czy można w pełni ocenić kandydata po kilku sekundach analizy CV ?

Oczywiście nie jest to możliwe. Mając jednak świadomość krótkiego czasu na podjęcie decyzji przez rekrutera, postarajmy się efektywnie wykorzystać swoje „6 sekund”.

Mamy nadzieję że powyższe wskazówki pomogą przygotować profesjonalne CV, które zwiększy Wasze szanse  zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Zamów profesjonalne CV!

avatar
Anna Mikulska
Ekspert kariery, doświadczona Dyrektor Personalna, przeprowadziła ponad 500 projektów rekrutacyjnych. Przygotowuje CV oraz prowadzi symulacje interview. Swoją wiedzą dzieli się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
LinkedIn
Opineo.pl - Słucham swoich klientów