Blog

Jak napisać CV po angielsku – 7 rad i przykłady

avatar

Najpierw powinniśmy zdefiniować odbiorcę, czy jest to firma działająca na terenie Polski, która wymaga CV po angielsku, aby sprawdzić naszą znajomość języka, czy też aplikujemy do pracy za granicą.

Jest to o tyle ważne, że Curriculum Vitae w krajach anglosaskich różni zarówno formą jak i treścią, od tego stosowanego w Polsce. Jeżeli aplikujemy do pracy za granicę, są to zazwyczaj następujące kraje:

 • Wielka Brytania
 • Australia
 • Nowa Zelandia
 • Irlandia
 • USA
 • Kanada

W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych obowiązuje nieco inny dokument o nazwie Resume.

Resume jest zazwyczaj krótsze i mieści się na jednej stronie formatu A-4.

W Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Australii i Irlandii z kolei używa się dokumentu znanego w naszym kraju czyli CV.

Curriculum Vitae jest dokumentem nieco dłuższym od resume (ok. 2 strony) i zawiera bardziej szczegółowy opis doświadczenia, umiejętności oraz podsumowanie zawodowe.

CV po angielsku – główne elementy

CV po angielsku składa się z następujących elementów:

 • Dane osobowe – Personal details
 • Podsumowanie zawodowe – Professional summary
 • Doświadczenie zawodowe – Professional experience
 • Wykształcenie i szkolenia – Education and training
 • Umiejętności – Skills
 • Hobby, zainteresowania – Hobbies / Interests
 • Referencje – References

Zamów profesjonalne CV po angielsku!

1. Dane osobowe – Personal details

W angielskim Curriculum Vitae, nie wolno wpisywać takich danych jak: stan cywilny, data urodzenia czy płeć. Ponadto, z reguły nie zamieszczamy w nim zdjęcia. W krajach anglosaskich przyjęto konwencję nie podawania tych danych w dokumentach aplikacyjnych, gdyż Pracodawcy chcą się zabezpieczyć przed oskarżeniem o dyskryminację. Nieznajomość tych zasad i podanie powyższych danych w CV po angielsku może skutkować odrzuceniem zgłoszenia bez względu na jego pozostałą treść.

W dokumencie są natomiast obowiązkowe:

 • name (imię i nazwisko)
 • adress (adres zamieszkania, z tym że wyłącznie Miasto i Państwo np. Londyn, UK – bez kodu pocztowego i dokładnego nr domu/mieszkania) lub link do profilu linkedin
 • telephone (numer telefonu)
 • e-mail

WAŻNE: W angielskim CV zazwyczaj nie zamieszczamy zdjęcia, poza sytuacją gdy jest o tym wyraźnie napisane w ogłoszeniu.

2. Podsumowanie zawodowe – professional summary

Sekcja ta coraz częściej pojawia się już w polskich dokumentach aplikacyjnych. W CV po angielsku jest to krótkie podsumowanie doświadczenia zawodowego oraz kluczowych umiejętności i cech.

Jest to bardzo ważna część, gdyż często po jej przeczytaniu zapada decyzja czy dokument aplikacyjny będzie zakwalifikowany do kolejnego etapu oraz czy warto poświęcić więcej czasu na jego analizę.

Ponadto, może być najbardziej „dostosowaną” sekcją profesjonalnego CV po angielsku do konkretnego stanowiska. Najlepiej więc, aby w tej części pojawiły się pożądane przez Pracodawcę kompetencje wymienione w ogłoszeniu, oczywiście pod warunkiem że kandydat naprawdę je posiada.

 

Oto przykład:

Jacek is an effective manager with the versatile experience in sales and operational management. He has the proven track record in building effective sales teams, increasing market shares and improving the profitability of business units. Jacek has also strong  experience in motivating and inspiring teams to achieve ambitious goals. His main priority is to support the owners of business through the analysis of competitors’ activities and systematic building relationships with key clients.

 

3. Doświadczenie zawodowe – professional experience

Kolejna część CV po angielsku, to historia zatrudnienia napisana w odwrotnym porządku chronologicznym (tzn. od najnowszego do najstarszego). Podajemy tutaj nazwy firm i organizacji, oraz stanowiska, zakres odpowiedzialności, projekty i osiągnięcia.

Oto przykład zakresu obowiązków:

IN THE AREA OF MANAGEMENT:

 • Operational management of the stores
 • Managing a team of 25 employees e.g. recruiting new staff, assigning tasks, training, motivation, coaching/development
 • Implementing a project of …., resulting in …..
 • Initiating change of ….

IN THE AREA OF SALES PROCESSES:

 • Executing sales goals within the scope of Business Unit
 • Preparing and implementing an offer for the biggest customers
 • Initiating activities that resulted in executing the sales strategy and plans
 • Planning and controlling the budget within the scope of special offers which enabled to improve company’s results
 • Negotiating commercial conditions with key accounts as well as conditions of deliveries and logistics processes

IN THE AREA OF PROJECT MANAGEMENT:

 • Conducting workshops for employees at all levels and divisions.
 • Supervising sales projects
 • Conducting internal audits

WAŻNE: W CV po angielsku z reguły nie tłumaczymy nazwy przedsiębiorstwa za wyjątkiem formy prawnej

aby pracodawca wiedział w jakim rodzaju organizacji pracowaliśmy czy była to spółka akcyjna (skrót: Plc), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( Ltd.) czy też cywilna (Partnership). Warto też dodać przetłumaczoną nazwę branży w której funkcjonuje nasza firma.

Osiągnięcia (Achievements) na poszczególnych stanowiskach podajemy jak najbardziej konkretnie.

Ważne aby były mierzalne i opisywały konkretne działania w formie dokonanej.

 

Oto przykład:

 • Increased market share by 7%,after organizing successful promotion actions
 • Introduced a new brand on the Polish market 
 • Developed an effective team of 12 salesmen
 • Increased sales volume by 22% in 2018 vs 2017 

 

4. Wykształcenie i szkolenia – education and training

Czwarta część CV po angielsku to wykształcenie i szkolenia (education and training), gdzie podaje się ukończone studia wyższe i podyplomowe w porządku odwrotnym do chronologicznego. Nazwy uczelni podajemy zawsze w języku angielskim.

W przypadku szkół wyższych podaje się nazwę uczelni, specjalność i uzyskany stopień naukowy. Poniżej przykładowe stopnie naukowe:

 • Bachelor – w uproszczeniu odpowiednik licencjatu
 • Master – magister
 • Master of Arts (MA / M.A.)
 • Master of Science (MSc / M.Sc.)
 • Master of Business and Administration (MBA / M.B.A.) – studia podyplomowe w dziedzinie (w uproszczeniu), ekonomii, prawa, HR.

5. Umiejętności – Skills

W kolejnym segmencie profesjonalnego CV w języku angielskim, powinna znaleźć się część dotycząca umiejętności, szkoleń i certyfikatów.

Poniżej podajemy przykład listy umiejętności, podzielonych na grupy:

 Managerial:

 • Strategic thinking, analysis and planning
 • Leading and inspiring teams
 • Team management and development
 • Delegating and prioritizing tasks
 • Effective communication
 • Project and process management

IT:

 • Advanced MS Excell e.g. pivot tables and macros
 • SAP R/3 system (Sales module), CRM

Certificates:

 • Certified PMP (Project Management Professional)
 • ITIL – Foundation
 • Leadership, Project Management Techniques

W przypadku długiej listy umiejętności, powinniśmy informacje pogrupować, gdyż całość jest wtedy bardziej przejrzysta i lepiej przyciąga uwagę niż lista składająca się z kilkunastu wierszy.

W razie dużej liczby szkoleń i certyfikatów, możemy dodać zdanie „pełna lista certyfikatów dostępna na żądanie” – The full list of certificates and trainings is available upon request.

6. Hobby, zainteresowania – Hobbies / Interests

Podobnie jak w polskim CV, najlepiej napisać te zainteresowania które są rzeczywiście naszymi pasjami i nie są banalne.

Jak myślicie, co lepiej brzmi:

np. sport, książki (sport, books) czy

Bieganie – maratony i pół-maratony; literatura – Paulo Coelho
Running – marathons and half-marathons; literature – Paulo Coelho

7. Referencje – References

Ta część dokumentu skierowanego do anglojęzycznych pracodawców jest bardzo istotna, ale uwaga:

tylko wtedy, gdy Curriculum Vitae skierowane jest do anglojęzycznych pracodawców za granicą. Pisząc CV po angielsku na polski rynek pracy, nie zamieszcza się z reguły referencji.

Obecnie w początkowej części CV, w sekcji „Dane osobowe”, często podaje się link do własnego profilu na portalu LinkedIn, gdzie są zamieszczone rekomendacje oraz potwierdzenia umiejętności, które coraz częściej zastępują tradycyjne referencje w Polsce i innych krajach.

Zamów profesjonalne CV po angielsku!

avatar
Anna Mikulska
Ekspert kariery, doświadczona Dyrektor Personalna, przeprowadziła ponad 500 projektów rekrutacyjnych. Przygotowuje CV oraz prowadzi symulacje interview. Swoją wiedzą dzieli się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
LinkedIn
Opineo.pl - Słucham swoich klientów