Blog

Profesjonalny wzór CV: Project Manager

avatar

Cytat z raportu

Rozwój technologii, sprawniejsze organizacje i co najważniejsze, presja na nadążanie za zmianami rynkowymi, powodują wzrost popytu na fachowców zapewniających koordynację zmian.

Zadania project managera obejmują zatem nie tylko efektywne wprowadzanie nowych rozwiązań, przy skutecznym zarządzaniu harmonogramami i budżetami projektów, ale również diagnozę
i analizę potrzeb biznesowych w organizacji
oraz zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi.

W tym artykule:

  • Wskażemy, jak przygotować profesjonalne CV dla Project Managera

  • Przedstawimy najważniejsze umiejętności i kompetencje wymieniane w prawdziwych dokumentach aplikacyjnych Kierowników Projektu

  • Podpowiemy, jak opisać doświadczenie i sukcesy zawodowe, aby skutecznie wyróżnić się spośród kandydatów aplikujących na stanowisko Project Managera

project manager

Zanim omówimy szczegółowo jakie informacje powinny znaleźć się w CV Project Managera, poniżej kilka wskazówek odnośnie skutecznego przygotowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych:

  • Opisując doświadczenie zawodowe, najlepiej skupić się na tych stanowiskach i obowiązkach, które odpowiadają wymaganiom potencjalnego pracodawcy

  • Warto zaplanować wszystkie sekcje w CV według jednolitego schematu, aby całość była czytelna
    i przejrzysta

  • Powinno się używać w profesjonalnym CV „słów kluczy”, zamieszczonych w ofercie pracy

Zamów profesjonalne CV !

Wzór CV dla Project Managera:

CV project manager

Podsumowanie zawodowe

Obecnie regułą jest umieszczenie podsumowania zawodowego.

Najlepiej, aby stanowiło wydzieloną sekcję i znajdowało się w nagłówku strony.

W treści podsumowania powinny znaleźć się informacje o obszarze doświadczenia zawodowego / branży, w której się specjalizujesz, najważniejszych osiągnięciach i Twoich atrybutach osobistych.

Powinno zawierać kluczowe informacje, zaprezentowane tak, aby zaciekawić rekrutera lub pracodawcę i skłonić do zapoznania się z pozostałymi informacjami.

Porównaj przykłady:

Dobrze skonstruowane podsumowanie zawodowe

Źle skonstruowane podsumowanie zawodowe

Podsumowanie zawodowe najlepiej pisać w pierwszej osobie, przedstawiając swoją kandydaturę na dane stanowisko.

Warto napisać je zwięźle, jednak unikając uogólnień i skrótów.

Cechy i umiejętności

Kandydat aplikujący na stanowisko project managera, powinien wykazywać się nie tylko znajomością metodyk zarządzania projektami, ale również rozwiniętymi kompetencjami interpersonalnymi oraz zdolnością do ich skutecznego egzekwowania.

Cechy project managera

Niezwykle istotnymi kompetencjami są umiejętności planowania i zarządzania budżetem oraz optymalizacja procesów.

Szkolenie z project managerem

Oto najczęściej wymieniane umiejętności w CV Project Managera

Umiejętności project managera

Project Manager musi być zdolny do skutecznego zarządzania zespołami i biegle posługiwać się narzędziami usprawniającymi koordynowanie projektów.

Aspirując do zarządzania projektami informatycznymi warto pochwalić się znajomością narzędzi programistycznych, takich jak na przykład Visual Studio i Eclipse.

Staraj się zawsze dopasować opis kompetencji oraz doświadczenia zawodowego do wymagań umieszczanych w ofertach pracy, na które chciałbyś aplikować. W ten sposób przygotujesz CV, odpowiadające profilowi poszukiwanego kandydata.

Zespół project managerów

Doświadczenie zawodowe

Przedstawiając doświadczenie zawodowe stosujemy zasadę odwrotnej chronologii, zaczynając opis od obecnego stanowiska, przechodząc następnie do starszych.

Jeśli posiadasz bogate doświadczenie w roli Project Managera, przeanalizuj, czy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach był zbliżony, aby nie powielać informacji w prezentowaniu doświadczenia.

Zakres odpowiedzialności

Źle skonstruowana sekcja odpowiedzialności

W opisie doświadczenia warto być precyzyjnym w zakresie Zarządzanie projektem, bo zadania na stanowisku Project Managera różnią się w zależności od wielkości firmy i jej struktur, branży oraz obszarów działalności.

W CV Project Managera warto również podkreślić odniesione sukcesy oraz zrealizowane projekty. Podanie konkretnych rezultatów swojej pracy zdecydowanie wyróżni Twoją aplikację, a pracodawca nabierze pewności, że właśnie kogoś takiego szuka. Możesz to zrobić tworząc osobną sekcję osiągnięcia/kluczowe projekty.

Zespół i project manager

Jeśli z każdym kolejnym stanowiskiem wiąże się inny zakres obowiązków oraz często konkretne sukcesy, warto opisać je przy każdym miejscu pracy osobno.

Jak najlepiej opisywać osiągnięcia?

Sprawdź na przykładach:

Dobrze skonsturowana sekcja osiągnięcia

Źle skonsturowana sekcja osiągnięcia

Prezentując swoje sukcesy należy w krótkim opisie wskazać kluczowe informacje na temat konkretnego osiągnięcia, unikając jednak nazbyt lakonicznych wypowiedzi.

Sekcja Wykształcenie

Przedstawiając swoje wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia również stosujemy odwrotną chronologię, zaczynając od ostatnio uzyskanych.

Dobrze opisana sekcja wykształcenie

Project Manager to zazwyczaj absolwent zarządzania, studiów ekonomicznych lub technicznych, ale
z reguły wykształcenie kierunkowe na tym stanowisku nie jest wymagane. Chyba, że jest ono niezbędne do prawidłowego zarządzania specjalistycznymi projektami.

Zawód project managera wiąże się z koniecznością nieustannego poszerzania wiedzy w zakresie jak najbardziej skutecznego zarządzania złożonymi problemami. Kierownicy Projektu muszą posiadać zatem motywację i chęć do ciągłego rozwijania umiejętności w zakresie organizacji i strategii nowoczesnego zarządzania.

Wśród najczęściej wymienianych certyfikatów w CV Project Managera znajdziemy:

Project Management Professional (PMP), Prince2 oraz MSP.

Należą one do najbardziej cenionych w międzynarodowym środowisku biznesowym i zwiększają wartość kandydatów na rynku pracy – zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

W ten sposób przygotowane CV dla Project Managera będzie odpowiadać profilowi poszukiwanego przez pracodawcę kandydata i wyróżniać się spośród innych zgłoszeń, dzięki czemu pomoże Ci zdobyć stanowisko, na które aplikujesz.

Spotkanie z project managerem

Zamów profesjonalne CV !

avatar
Anna Mikulska
Ekspert kariery, doświadczona Dyrektor Personalna, przeprowadziła ponad 500 projektów rekrutacyjnych. Przygotowuje CV oraz prowadzi symulacje interview. Swoją wiedzą dzieli się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
LinkedIn
Opineo.pl - Słucham swoich klientów