Blog

Jak napisać Profesjonalny List Motywacyjny – 7 wskazówek

avatar

Wobec standaryzacji form i treści CV, List Motywacyjny często najtrafniej odzwierciedla osobowość kandydata i pozwala odróżnić go od reszty aplikujących osób. Daje on  margines na kreatywność oraz nieszablonowe podejście, co nie oznacza że może być pisany zupełnie dowolnie.

Oto 7 wskazówek, jak napisać profesjonalny List Motywacyjny.

1. Spójna forma graficzna.  Forma powinna być jak najbardziej zbliżona do CV, aby Pracodawca czytając List Motywacyjny, miał wrażenie spójnej prezentacji profilu.

2. Wstęp zależy często od poziomu stanowiska na które aplikujemy i kultury organizacji. Szczególnie dla samodzielnych stanowisk w międzynarodowych firmach, gdzie rekrutuje się młode osoby, dopuszczalne jest mniej formalny i bezpośredni początek np. Oto są 4 powody dla których jestem najlepszym kandydatem na stanowisko Web Developera. Przy wyższych stanowiskach kierowniczych, zalecane jest jednak formalne nawiązanie do źródła i daty ogłoszenia. Ważne jednak aby na wstępie pokazać że profesjonalny List Motywacyjny nie jest tylko prostą przeróbką szablonu ale

dedykowany dla danego stanowiska i treść nawiązuje do kryteriów zawartych w ogłoszeniu.

3. Fakty i liczby. Pomimo opisowej formy jaką ma Profesjonalny List Motywacyjny, kluczowe jest odniesienie do konkretnych faktów i poparcie ich liczbami. Nie jest wystarczające wymienienie cech np. jestem ambitny i konsekwentny w działaniu. Powinno to być konkretnie potwierdzone liczbami np. w ciągu ostatnich 3 lat sprzedaż polis ubezpieczeniowych w moim zespole   wzrosła o 25% co przełożyło się na zwiększenie udziałów w rynku polis na życie o ok. 2 %. Z kolei umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów z ludźmi i zarządzania zespołem, może być poparta rosnącymi wynikami zadowolenia personelu w corocznych ankietach (tzw. PSI – Personnel Satisfaction Index).

Zamów profesjonalny list motywacyjny!

4. Spójna i logiczna treść. Opisując swoje osiągnięcia na poszczególnych stanowiskach, najlepiej zastosować znaną metodę tzw. STAR.     S (Situation – sytuacja), T  (Task – zadanie), A (Action – działanie), R (Result – wynik)  Sytuacja to np. wejście na rynek konkurencyjnego produktu, Zadanie – utrzymanie obecnego udziału w rynku, Działanie – przygotowanie nowej strategii marketingowej, Wynik – potwierdzenia zadania w wynikach sprzedaży w danym okresie. Metoda STAR umożliwia logiczną prezentację jakimi środkami doprowadziliśmy do osiągnięcia konkretnych efektów.

5. Co łączy mnie z Pracodawcą. Istnieje reguła że przychylność zyskuje się poprzez znajdowanie tzw. punktów wspólnych. Dobrze zatem nawiązać do znajomości ze standardem stosowanym przez Pracodawcę np. Six Sigma, Lean Management, ISO, IFRS, US GAAP itd.

6. Motywacja. Jak sama nazwa wskazuje, w liście musi się znaleźć przekonujące wyjaśnienie, co konkretne motywuje kandydata do pracy na danym stanowisku i organizacji. Najczęściej podawaną przyczyną jest chęć rozwoju. Należy jednak konkretnie podać obszar w jakim chcemy się rozwijać i dlaczego akurat w tej właśnie organizacji. Dobrze jest nawiązać do branży w której działa dana firma gdyż jest ona np. zgodna z naszymi zainteresowania , jak motoryzacja, nowe technologie itd. Kolejnym ważnym powodem może być zbieżność wartości danej firmy z naszymi własnymi jak np. szczerość, uczciwość i dążenie do perfekcji – warto to podkreślić gdyż tzw. dopasowanie kulturowe pracownika do organizacji jest jednym z kryteriów odgrywających coraz większą rolę w rekrutacji.

7. Konkluzja. Podsumowanie kluczowych atutów wymienionych powyżej, które dla Pracodawcy mają się okazać decydujące przy zatrudnieniu na to konkretne stanowisko. Dobrze wybrać np. 3 główne wymagania z opisu stanowiska i potwierdzić w konkluzji listu, pamiętając aby wśród kryteriów znalazła się przynajmniej jedna cecha osobowa. Oto przykład konkluzji Profesjonalnego Listu Motywacyjnego: Jak powyżej napisałem, uważam że moje główne atuty takie jak zorientowanie na cel (25 % wzrost sprzedaży w ostatniej firmie), efektywne zarządzanie poparte stosowaniem Lean Management, oraz  elastyczność w działaniu powodują, że moja kandydatura spełnia Państwa oczekiwania. Byłbym wdzięczny za możliwość bardziej szczegółowego omówienia podczas osobistego spotkania.

avatar
Anna Mikulska
Ekspert kariery, doświadczona Dyrektor Personalna, przeprowadziła ponad 500 projektów rekrutacyjnych. Przygotowuje CV oraz prowadzi symulacje interview. Swoją wiedzą dzieli się również odpowiadając na pytania w komentarzach.
LinkedIn
Opineo.pl - Słucham swoich klientów